ENG
EST
POL

Lugupeetud ostja!

Täname teid TM REAL-EL toote ostmise eest. Me garanteerime oma toodangu kõrge kvaliteedi ja usaldusväärse töö Kasutusjuhendis kirjeldatud tehnilistest nõuetest kinni pidamise korral. Ostes selle toote nõustub ostja allpool toodud garantiihoolduse tingimustega. Palume teid veenvalt tähelepanelikult uurida Kasutusjuhendit, kontrollida komplektsust ja garantiitalongi täitmise õigsust. Palun hoidke alles garantiitalong toote kogu ekspluateerimise tähtaja jooksul. Selle garantiitalongiga kinnitab TM REAL-EL seda, et tootel puuduvad mis tahes defektid ja võtab endale kohustused tasuta remondi tagamiseks ja rivist välja langenud elementide asendamiseks kogu garantiiaja jooksul, mis pikeneb garantiiremondi tähtaja võrra. TM REAL-EL jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiremondist juhul, kui kasutaja ei ole kinni pidanud allpool toodud garantiitingimustest. Kõik garantiitingimused toimivad kehtiva tarbijate õigusi tagava seadusandluse raamides.

Гарантия и сервис Поддержка