ENG
EST
POL
02.12.2015

Seeria Home UPS katkematu toite allikad

Kellelegi pole saladuseks, et kasutusel olevad elektrivõrgud ei ole ideaalsed. Kõige sagedamini on elektriseadmete rikete põhjuseks ebakvaliteetne elektrivarustus. Osaliselt võib selle probleemi lahendada elektrivarustuse kvaliteedi parandamiseks ettenähtud aparaatide arvelt, näiteks nagu automaatsed pingeregulaatorid (stabilisaatorid). Samas ei ole harvad elektrienergia kadumise või täieliku puudumise juhtumid. Seoses sellega tekib vajadus tagada toide sellistele eriliselt eluliselt tähtsatele süsteemidele, nagu küte, side, turva- ja tuletõrjesignalisatsiooni süsteemid. Selleks, et vältida tõrkeid nende töös on otstarbekas paigaldada katkematu toite seade või süsteem.
Katkematu toite allikas (UPS) (ingl. k. Uninterruptible Power Supply, UPS) – sekundaarse elektritoite allikas, automaatne seade, mis on ette nähtud sellega ühendatud elektriseadmete katkematuks varustamiseks elektrienergiaga normi piirides). UPS võimaldab sellega ühendatud seadmetel jätkata tööd elektrienergia kadumise perioodil. Ja UPS-i sisseehitatud pinge automaatne regulaator tagab kvaliteetse elektrivarustuse pinge tõusmise või alanemise korral võrgus, samuti kaitseb seadmeid hälvete ja pinge viskumiste eest. Selline UPS kontrollib pidevalt võrgu näitajaid, korrigeerib automaatselt toite pinget või lülitub ümber toitele patareidelt, tagades sellega UPS-iga ühendatud seadmete katkematu töö.
Selline UPS kontrollib pidevalt võrgu näitajaid, korrigeerib automaatselt toite pinget või lülitub ümber toitele patareidelt, tagades sellega UPS-iga ühendatud seadmete katkematu töö.
Selleks, et seadmeid korralikult kaitsta on vaja õigesti valida kaitstavatele elektriseadmetele vastav UPS.

Kõige levinumateks on kolme põhilist tüüpi katkematu toite allikat:
1. Off-Line tüüpi katkematu toite allikad
Normaalses töörežiimis toimub koormuse toide esmase võrgu filtreeritud pingega. Kui sisendpinge parameetrid väljuvad sätestatud vahemike väärtustest, lülitub seade ümber patareitoitele sõltumata sellest, kas võrgus on pinge või ei ole. See seab teatud piirangud selliste seadmete kasutusele:
• võib kasutada ainult stabiilse elektrienergia kvaliteediga võrkudes;
• halb kaitse pinge järskude langemiste, pinge lubatud väärtuse ületamiste, sisendpinge sageduse ja kuju muutumiste eest;
• võimatu on õigeaegselt taastada akude maht sagedaste ümberlülituste tõttu patareitoitele;
• võrgupinge suurte kõikumiste tõttu, eriti väljaspool suurlinnu on sellise seadme täisväärtuslik kasutamine võimalik ainult koos täiendava automaatse pingeregulaatoriga.
2. On-Line tüüpi katkematu toite allikad
Normaalses töörežiimis võrgupinge alaldatakse, ning seejärel muundatakse alalispingeks patareide laadimiseks ja väljundkaskaadi toiteks.
Piisava võrgupinge korral muundab väljundkaskaad alalispinge siinuspingeks 220 V. Alanenud võrgupinge korral täiendatakse voolu puudujääk akupatarei poolt; pinge puudumise korral võrgus toimub toide ainult patareist. Sellise seadme toite kvaliteet ja töö usaldusväärsus on oluliselt kõrgem, kui eelmisel tüübil. Kuid sellel seadmel on siiski ka puudused:
• kahekordse muundumise tõttu on võrreldes teiste UPS-ide tüüpidega madal kasuteguri koefitsient;
• kõrge hind;
• patareide suhteliselt väike ressurss.
Selliseid UPS-e kasutatakse kõige sagedamini serverite ja marsruuterite töö toetamiseks korporatiivsetes võrkudes.
3. Line-Interactive tüüpi katkematu toite allikad
Lineaar-interaktiivsetes UPS-ides on ühendatud ülalkirjeldatud tüüpide eelised ja võimaluse korral minimiseeritud puudused.
Sisseehitatud automaatne pingeregulaator tagab kvaliteetse elektrivarustuse ala- või ülepinge korral võrgus, samuti kaitseb seadmeid hälvete ja pingekõikumiste eest võrgus.
Sisendpinge parameetrite väljumise korral töövahemiku piiridest toimub toide patareilt, tagades koormuse katkematu toite.
Paljude eeliste kõrval on nendel seadmetel ka mõned puudused. Puuduseks on mittenulliline (4 kuni 10 millisekundit) ümberlülitumise aeg akutoitele, kuid enamikel juhtudel ei ole see kasutaja jaoks kriitiline.
Sellist tüüpi UPS-id võib omakorda jagada:
• UPS-id aproksimeeritud sinusoidiga väljundil (sobib ainult impulsstoiteplokiga seadmete jaoks);
• UPS-id õige kujuga sinusoidiga – palju universaalsem, mis lisaks kõigele ülalloetletule võib töötada seadmetega, mis on kriitilised sisendvoolu kuju suhtes (sisaldavad trafosid, mootoreid, kompressoreid jms).
Lähtudes hinnast, kasutusomadustest, kasutegurist ja patarei ressursist on lineaar-interaktiivsed UPS-id optimaalseks valikuks.

Eriti teravaks muutub elektrivarustuse probleem talvel seoses koormuse suurenemisega võrgule. Ilmastikutingimuste halvenemine on tihtipeale elektriliinide katkestuste põhjuseks. Sellistes tingimustes on üheks kõige haavatumaks autonoomne küttesüsteem.
Loomulikult võib kütesüsteemi pikaajaline seiskumine talvel põhjustada märkimisväärset kahju. Sest elektrienergia kõikumised ja katkestused põhjustavad küttekatla töö peatumise ja tihtipeale provotseerivad selle rikete tekkimist.
Esiteks soojuskandja sundtsirkulatsiooni toetatakse kaasaegsetes küttesüsteemides elektriliste tsirkulatsioonipumpade abil. Teiseks katelde mõned modifikatsioonid on varustatud põlemiskambrisse õhu juurdepumpamise süsteemiga elektriliste ventilaatorite baasil, samuti juhtplokid mikroprotsessoritel.
Selline küttesüsteem töötab järgmiselt:
Termostaat kontrollib õhu temperatuuri ruumis. Temperatuuri muutumise korral muutub soojuskoormus ja järelikult vajaliku kütuse kogus. Soojusvahetusseadmes kuumutab kütuse põlemise energia soojuskandjat. Manomeeter ja termomeeter kontrollivad soojuskandja parameetreid. Tsirkulatsioonipump pumpab soojuskandjat küttekontuuri. Kogu seadme tööd juhib elektrooniline juhtplokk.
Õigesti valitud UPS vastava patareiga annab võimaluse vältida probleeme, mis on seotud katla peatumisega või selle rikkega pingekõikumiste tõttu võrgus ja tagada selle töö vajaliku aja jooksul.

UPS-i valiku kriteeriumid kaasaegse katla jaoks
Toiteallika valikul katla jaoks tuleb arvesse võtta, et UPS-i väljundpinge kuju peab olema siinuseline, kuna katel sisaldab tarbijaid, mis on kriitilised sisendvoolu kuju suhtes (ventilaator, tsirkulatsioonipump jne).
Selleks, et mitte eksida valikul, tuleb vastata järgmistele küsimustele:
Tarbitav võimsus on kaasaegsetes kateldes üsna väike ja reeglina moodustab 80 kuni 300 W;
Autonoomse töö aeg, mille jooksul peab UPS tagama koormuse. Selleks, et katel töötaks mitu tundi elektritoite puudumise korral võrgus on vaja osta UPS võimalusega ühendada sellega välised patareide plokid. Sõltuvalt sellest milline autonoomse töötamise aega on vajalik, valitakse patareide vajalik maht. Samuti tuleb tähelepanu pöörata patareide kaitse olemasolule sügava pingelangu eest. Patareide sügava pingelangu korral (allapoole lubatud piiri) väheneb nende mahtuvus järsult, mille tulemusel väheneb autonoomse töö aeg;
Sisseehitatud pingestabilisaator. Tuleb pöörata tähelepanu toitevõrgu kvaliteedile. Kui sellises võrgus esinevad suured pingekõikumised, siis on tähtsaks omaduseks UPS-i valikul sisendpinge vahemik – mida suurem see on, seda harvemini läheb UPS üle patareidele ja vastavalt seda kauem kestab selle töövältus. Parimaks valikuks on UPS sisseehitatud automaatse pingeregulaatoriga.

Ettevõttes REAL-EL toodetud seeria Home UPS katkematu toite allikad – ideaalne lahendus küttesüsteemide, digitaalsete tuletõrje- ja turvasüsteemide, automaatikasüsteemide jne katkematu elektrivarustuse jaoks.

Katkematu toite allikas Home UPS-500

Katkematu toite allikas Home UPS-1000

Korrektne siinuseline signaal nende UPS-ide väljundil võimaldab tagada toitevoolu kuju suhtes kriitiliste tarbijate katkematu toite.
Pikaajaline reservelektritoide on nendes realiseeritud väliste patareide suure, laiades piirides muudetava mahtuvuse arvelt.
UPS-i sisseehitatud pingestabilisaator võimaldab tagada koormusele korrektse elektritoite ala- või ülepinge korral ilma üleminekuta töörežiimile patareidelt. See võimaldab märkimisväärselt säästa patarei ressurssi.
Selleks, et valida seeria Home UPS katkematu toite allika mudel on vaja kindlaks määrata UPS-iga ühendatud seadmete summaarne võimsus vattides (W) (tavaliselt on võimsus antud seadme tehnilises passis).
Valige seeria Home UPS katkematu toite allika mudel (500 või 1000) sõltuvalt võimsusest tabeli järgi:


Valige patareide mahtuvus sõltuvalt ühendatud koormuse võimsusest ja vajalikust toite reserveerimise ajast, vt. allpool tabelid 1 ja 2:


Katkematu toitevõrgu võimalik struktuurskeem


UPS-i ühendamise skeem

Komplekti kokkupanek ja selle ühendamine ei ole keeruline. Komplekt on väljatöötatud nii, et selle kokkupanek ja ühendamine ei tekitaks raskusi inimestele, kellel ei ole eriettevalmistust.
1. Paigaldage komplekt (katkematu toite allikas Home UPS + patareid) teie poolt valitud hea ventilatsiooniga kohta (vaba ruum UPS-i ümber peab olema vähemalt 25 sm).
2. Järgides polaarsust ühendage AP (ostetav eraldi) UPS-i jõuklemmidega sisseehitatud jõukaablite abil. Pöörake tähelepanu – mitme patarei kasutamise korral ühendage patareid järgides polaarsust RÖÖBITI. Tuletame meelde, et punase värviga on alati tähistatud plussklemm, musta või sinisega – miinusklemm. Kahe ja enama patarei ühendamise korral ühendatakse ühe patarei pluss teise patarei plussiga, patareide miinused ühendatakse analoogilisel viisil. Täiendavate patareide ühendamiseks on vajalikud täiendavad kaablid, mis on vaja osta eraldi.
3. Ühendage katkematu toite allikas Home UPS ühefaasilise võrgu pessa (soovitatavalt maandusega) sisseehitatud toitekaabli abil. Pärast ühendamist algab AP laadimine, lülitub sisse digitaalne LCd kuvar (vt. joonisel), sisselülitumine toimub helisignaalide saatel. Väljundpinge indikaatoril (7) süttib kiri „220“. Seejuures kontrollitakse patarei laengu taset viiesegmendilise indikaatori (6) abil (iga segment vastab ligikaudu 20 % mahtuvusest).
Katkematu toite allikat Home UPS ei pea lülitama sisse pärast vooluvõrku ühendamist– autostart funktsioon käivitab selle automaatselt.
4. Jätke seade sisselülitatuks kuni patarei laadimise lõpetamiseni (6-12 tundi). Laadimise lõpetamise kohta signaliseerib patareide laengu taseme indikaator (6) (indikaatori kõik viis segmenti peavad põlema).
5. Vajutage ja hoidke all nuppu „Võrk“ – peab kostuma helisignaal – seade lülitub välja, seejuures peab väljundpinge indikaatorile ilmuma numbrid „000“.
6. Seejärel eemaldage võrgust võrgupistik ja ühendage väljalülitatud seadmega tarbijate-seadmete võrgupistikud.
7. Pärast tarbijate-seadmete ühendamist ühendage katkematu toite allika Home UPS pistik võrgupesasse, seejärel lülitage sisse ühendatud seadmed nende lülitite abil (kui need on olemas).
UPS on tööks valmis!

UPS-i kuvariga juhtpaneel

UPS-i juhtpaneel

Tähtsad märkused:
Juhul kui tekib vajadus katkematu toite allika Home UPS sundväljalülitamiseks – lülitage esiteks välja sellega ühendatud seadmed nende lülitite abil, seejärel täitke toimingud UPS-i välja lülitamiseks. Vajutage ja hoidke all nuppu „Võrk“ – peab kostma helisignaal – seade lülitub välja, seejuures ilmuvad väljundpinge indikaatorile numbrid „000“.
Korduvaks sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all katkematu toite allika Home UPS nuppu „Võrk“ seni, kuni kostub helisignaal ja väljundpinge indikaatorile (7) ilmub kiri „220“.
Ülemineku momendil patareitoitele (võrgupinge kadumise korral) annab katkematu toite allikas Home UPS samuti helisignaali. Patareitoitel töötamise ajal korduvad helisignaalid iga 30 sekundi järel.
Kui patareide laengu tase on madal (töörežiimis patareitoitel), hakkab UPS andma helisignaale iga sekundi järel. Patarei pinge alanemisel alla 10,5 V lülitub UPs automaatselt välja.
Liiga suure koormuse korral hakkab UPs andma hoitavaid helisignaale 60 sekundi jooksul, seejärel lülitub välja.
Katkematu toite allikas Home UPS on ettenähtud helisignalisatsiooni välja lülitamine. Selleks vajutage ja hoidke all nuppu „Heli“ (kuni iseloomuliku pika signaalini) kuni helisignaalide andmise lõpetamiseni. Kui on vaja taastada helisignaalid, siis korrake ülalkirjeldatud protseduuri.
Kahe ja enama akupatarei kasutamise korral (ühendatud rööbiti) on vaja meeles pidada, et need oleksid ühte tüüpi ja ühesuguse mahuga (kui patareide nominaalmahtuvused on erinevad, siis järelikult on neil erinev sisetakistus, samuti laengu tase, selle tagajärjel lüheneb oluliselt nende töövältus).
Katkematu toite allikas Home UPS võib lülitada sisse kasutades funktsiooni „Külm start“ (ühendamata vooluvõrku). Vajutage ja hoidke all UPS-i nuppu „Võrk“, kostub helisignaal, UPS lülitub sisse ja tarbijatele-seadmetele antakse toide. Ei ole soovitatav kasutada seda funktsiooni patarei madala laengu taseme korral.
Ärge kasutage auto akusid: nad taluvad halvasti laenguid alla 12 V (UPS lülitab patareid välja 10,5 V jääkpinge korral) ja lähevad kiiresti rivist välja.
Kui ei ole vajadust kasutada süsteemi pika aja jooksul, siis tuleb UPS vooluvõrgust välja lülitada ja ühendada UPS-ist lahti patareide komplekt.
Iga poole aasta järel on soovitatav teha akupatareide laadimist.

Гарантия и сервис Поддержка